Kastamonu Cide Belediyesi Personel Alımı

Yorum yaz Belediye Memur Personel İşçi Alımları - Kastamonu Cide Belediyesi Personel Alımı

Kastamonu Cide Belediyesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.

Cide Belediyesi tam zamanlı sözleşmeli tekniker alımı yapıyor.  Cide Belediyesi 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

CİDE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, Unvanı, adedi, ,öğrenim durumu,belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışacak Unvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu

1- İnşaat Mühendisi T.H. 1 Mühendislik Fakültesi Mezunu

Giriş sınav Şekli: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi – Yeri: 30.01.2015 Cuma günü saat 14:00 ,de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

CİDE BELEDİYESİ PERSONEL ALIM SINAVI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

3.Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5.Herhangi bir Sosyal güvenlik Kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak ve Başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ Adayların 26.01.2015 – 29.01.2015 tarihleri arasında en geç 29/01/2015 Perşembe günü saat 16:30 a kadar Cide Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi

2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi (Noter Tasdikli)

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Sağlık raporu

5-Adli Sicil Kaydı

6-Özgeçmiş CV.-2 Adet Fotoğraf

7-Yerleşim yeri belgesi.

8-Erkek Adaylar için Askerlik Durum belgesi

Nejdet DEMİR Cide Belediye Başkanı

memur forum, eleman alımları, iş ilanı, işe alım süreci, son dakika, ne zaman, sonuçları açıklandı mı, posta gazetesi, hürriyet gazetesi, hakkında haberler, iş başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yapılacak, maaşları ne kadar, ne iş yapar, şartları nelerdir, personel alımı 2018, memur alımı 2018, son başvuru ne zaman, iş başvuru formu, alımları ne zaman, işçi alımı, açık pozisyonlar, memurlar.net, kpss, kaç puan kariyer.net, açıklandı mı, yenibiris.com, memurhaber.com, takvim gazetesi, posta gazetesi, iş ilanları sitesi.

Yorum yaz